CERTIFIKACE

CERTIFIKACE

Za účelem zvyšování kvality poskytovaných úklidových služeb a zvyšování spokojenosti našich zákazníků zavedla firma Vejmelka - LESK již v roce 2000 systém řízení kvality, který je doložen níže uvedenými certifikáty.

EN ISO 9001:2015

Certifikát o zavedení a používání systému managementu jakosti v oboru poskytování úklidových služeb.

EN ISO 14001:2015

Certifikát o zavedení a používání systému environmentálního managementu v oboru poskytování úklidových služeb – ochrana životního prostředí.

Mimo výše uvedené systémy QMS a EMS postupuje firma v souladu se systémem OHSAS a to zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mimo to se vedení firmy vzdělává v oblasti legislativy ochrany zdraví a DDD, aby byla firma schopna zajistit čisté a zdravotně nezávadné prostředí svým pracovníkům a zákazníkům.


PROSTORY

Průmyslové budovy
Výrobní haly
Kanceláře
Bankovní domy
Nemocnice
Domovy seniorů
Ordinace

SLUŽBY

běžný komplexní úklid
úklid po malování
úklid po stavebních úpravách
mytí oken
čištění koberců
dodávky čistících a hygienických potřeb
doplňování hygienických potřeb

CERTIFIKACE

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015